Postrånevandringens testsida

Här är ett nedbrunnet hus som inte har byggts upp sedan olyckan 1757.

Huset tillhörde skomakare Svensson och hans familj. Alla överlevde branden, men Svensson fick ta drängtjänst på gården intill, eftersom alla hans ägodelar förstörts i branden.